Aptaujas režīms un parauga noformējums

Pew Research Center starpvalstu pētījumi tiek veikti dažādās vēlēšanu vidēs, no valstīm, kur tālruņa aptaujas regulāri tiek organizētas valstīm, kur klātienes aptaujas ir vienīgais veids, kā iegūt uzticamas, valstiski reprezentatīvas izlases. Visos gadījumos centrs pieņem apsekojuma režīmu, kas atbilst vietējai paraugpraksei un atbilst Pew Research metodoloģiskās stingrības standartiem. Sākot ar 2014. gadu, lielākā daļa Pew Research Center veikto ārvalstu aptauju tiek veiktas klātienē, telefona aptaujas parasti aprobežojas ar Ziemeļameriku, Rietumeiropu un atsevišķām Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm, piemēram, Austrāliju, Japānu un Japānu. Dienvidkoreja. Visi starpvalstu pētījumi ir balstīti uz intervētāju administrētiem aptaujas instrumentiem.

Pētniecības centrs Pew pastāvīgi cenšas uzlabot un pilnveidot savu ārvalstu apsekojumu metodiku, neatkarīgi no tā, vai režīms ir klātienē vai pa tālruni. Piemēram, centrs pastiprina centienus apkopot precīzus paradatus (informāciju par apsekojuma apstākļiem un veikšanu). Turklāt centrs turpina pārraudzīt metodikas attīstību, tostarp rokas ierīču un datoru pieaugošo lomu klātienes interviju palīdzībā, jautājumu piegādi ar īsziņām (SMS) un tiešsaistes paneļiem. Pašlaik Pew Research ir nolēmis neizmantot izvēles, neprobilitātes paneļus kā ārvalstu sabiedriskās domas mērīšanas līdzekli, jo pastāv bažas par šādu apsekojumu reprezentativitāti un to, ka trūkst noteiktas metrikas, lai novērtētu šādu aptauju precizitāti.

Aptaujas pa tālruni

Pētniecības centrs Pew regulāri veic telefona aptaujas valstīs, kur šādas aptaujas ir vispāratzīta viedokļa izpētes iezīme, un tālruņa iespiešanās (fiksētais un mobilais tālrunis) ietver 90% vai vairāk no visiem iedzīvotājiem. Šādu valstu piemēri ir: Kanāda, Lielbritānija, Francija, Vācija, Spānija, Čehija, Austrālija, Japāna un Dienvidkoreja. Tāpat kā Amerikas Savienotajās Valstīs, arī pēdējo desmit gadu laikā daudzās no šīm valstīm ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuriem pieder mobilais tālrunis. Tomēr dažās valstīs liela daļa iedzīvotāju (vairāk nekā 70%) joprojām pieder fiksētajiem tālruņiem un tos lieto. Pew Research izstrādā telefona aptaujas tā, lai fiksēto un mobilo tālruņu lietotāju, nevis vienkārši īpašnieku, sadalījums būtu precīzi atspoguļots katrā valstī atlasītajā izlasē. Centrs cenšas sekot līdzi izmaiņām līdzsvarā starp fiksēto un mobilo tālruņu lietotājiem, it īpaši tāpēc, ka laika gaitā pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri saziņā paļaujas tikai vai galvenokārt uz mobilajiem telefoniem.

Pew Research visos ārzemju telefona apsekojumos paļaujas uz nejaušo ciparu numuru sastādīšanu (RDD) (lai uzzinātu vairāk par RDD metodiku, skatiet izlases numuru sastādīšanu). Kopā ar RDD centrā tiek izmantoti divu veidu paraugi, atkarībā no pašreizējiem tālruņa lietošanas modeļiem un pieejamajiem fiksēto un mobilo tālruņu numuru paraugu ņemšanas kadriem (t.i., sarakstiem) attiecīgajā valstī: apvienoti šūnu un fiksēto līniju un tikai šūnu paraugi.

Apvienotie šūnu un fiksēto līniju paraugi ir tipiski Pew Research Center apsekojumiem Lielbritānijā, Francijā, Vācijā un Spānijā. Katrā gadījumā paraugi tiek sadalīti starp respondentiem, kuriem ir pieejams tikai fiksētais tālrunis, tikai mobilais tālrunis vai abu veidu tālruņi. Divās centra starpvalstu pētījumos iekļautajās valstīs - Čehijā un Dienvidkorejā - augsts mobilo tālruņu īpašnieku īpatsvars (90% vai vairāk) kopā ar cilvēku salīdzinoši augsto tieksmi atbildēt uz aptaujām savos mobilajos tālruņos ir radījis lēmumu pāreja uz tikai mobilo ierīču paraugiem. Šie apsekojumi ietver visu reģistrēto mobilo sakaru centru izlases veida izlasi, nevis paļaušanos uz paraugu ņemšanas kadriem, kas iegūti no atsevišķiem mobilo tālruņu nesējiem.

Klātienes aptaujas

Pētniecības centrs Pew turpina paļauties uz klātienes aptaujām kā galveno datu vākšanas veidu valstīs, sākot no Latīņamerikas, Austrumeiropas, Āfrikas un Āzijas. Gandrīz visos gadījumos izlases paraugi ir balstīti uz daudzpakāpju kopu dizainu. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai nejauši izvēlētos indivīdus tieši (piemēram, pa tālruni), mēs vispirms nejauši izvēlamies personu kopas - sākot ar salīdzinoši lielām teritoriālām vienībām, kas līdzīgas ASV štatiem vai apgabaliem. Kad šīs primārās kopas ir atlasītas, mēs nejauši izvēlieties mazākas teritoriālās vienības, līdz mēs virzāmies uz leju līdz pilsētas kvartāliem vai ciematiem. Šajā posmā intervētāji vai nu apmeklē adreses, kas nejauši izvēlētas no saraksta, vai arī viņi seko tā sauktajai “nejaušajai pastaigai”, kurā viņi apmeklē katru trešo vai ceturto dzīvesvietu noteiktā maršrutā. Katrā dzīvesvietā intervētāji nejauši izvēlas respondentu, izmantojot Kiša režģi (detalizētu visu mājsaimniecības locekļu sarakstu) vai atlasot pieaugušo, kuram ir bijusi pēdējā dzimšanas diena.Facebook   twitter