Federālo imigrācijas noziegumu pieaugums

Federālā notiesāšana, 1992. – 2012Pēdējo divu desmitgažu laikā notiesāto likumpārkāpēju skaita dramatisku pieaugumu federālajās tiesās galvenokārt noteica konkrēta imigrācijas pārkāpuma un nelikumīgas atkārtotas atgriešanās ieviešana Amerikas Savienotajās Valstīs, saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Sodu komisijas (USSC) datu analīzi. Pew Research Center.

Laikā no 1992. līdz 2012. gadam federālajās tiesās notiesāto likumpārkāpēju skaits pieauga vairāk nekā divas reizes, palielinoties no 36 564 gadījumiem līdz 75 867 gadījumiem.1Tajā pašā laikā nelikumīgu atkārtotas atgriešanās gadījumu skaits palielinājās 28 reizes - no 690 gadījumiem 1992. gadā līdz 19 463 gadījumiem 2012. gadā.2Nelikumīgu atgriešanās gadījumu skaita pieaugums vien veido gandrīz pusi (48%) no federālajās tiesās notiesāto likumpārkāpēju skaita pieauguma attiecīgajā periodā. Turpretī otrs visātrāk augošais notiesājošo spriedumu veids - par narkotiku nodarījumiem - veidoja 22% no pieauguma.

Imigranti, kas apsūdzēti par nelikumīgu atgriešanos - federālu noziegumu - vairāk nekā vienu reizi ir nelegāli iebraukuši vai mēģinājuši iebraukt ASV. Iespējams, ka viņi pēc oficiālas izraidīšanas ir mēģinājuši atgriezties ASV.3Daudzus no tiem, kas apsūdzēti par nelikumīgu atgriešanos, pie ASV robežas aizturēja ASV robežsardze (Rosenblum, 2013).

Palielinoties pārliecībai par nelikumīgu atgriešanos, atkal mainījās notiesāto likumpārkāpēju demogrāfiskais sastāvs (Lopez un Light 2009). 1992. gadā Latinos bija 23% no notiesātajiem likumpārkāpējiem; līdz 2012. gadam šī daļa bija pieaugusi līdz 48%. Tajā pašā laika posmā likumpārkāpēju daļa, kuriem nebija ASV pilsonības, pieauga no 22% līdz 46%. Starp federālajiem notiesātajiem likumpārkāpējiem 1992. gadā 12% bija neatļauti imigranti. Līdz 2012. gadam šī daļa bija pieaugusi līdz 40%.

Amerikas Savienoto Valstu sodu komisija

Amerikas Savienoto Valstu Sodu komisija (USSC) tika izveidota 1984. gadā, lai izveidotu soda izciešanas pamatnostādnes federālajām tiesām kā daļu no Sodu reformas likuma. Viena no tās misijām ir apkopot datus par visām federālajām krimināllietām, kuras notiesātas saskaņā ar Federālajām soda noteikšanas pamatnostādnēm (USSC, 2012). USSC pieejamie datu faili ietver visus gadījumus, kuru rezultāts ir sods no 1992. finanšu gada līdz 2012. finanšu gadam.

Gandrīz visi no tiem, kas notiesāti par nelikumīgu atgriešanos federālajās tiesās, saņēma cietumsodu. Vidēji sods šiem likumpārkāpējiem bija apmēram divi gadi. Pieaugot federālajās tiesās notiesāto likumpārkāpēju skaitam par nelikumīgu atgriešanos, palielinājās arī federālajos cietumos ieslodzīto imigrācijas pārkāpēju skaits. Tikai laika posmā no 1998. līdz 2010. gadam imigrācijas pārkāpēju skaita pieaugums veidoja 56% no federālo ieslodzījuma vietu skaita pieauguma (Mallik-Kane, Parthasarathy un Adams, 2012).Dati šim ziņojumam ir iegūti no USSC, un tie aptver visas federālo noziegumu un pārkāpumu lietas laika posmā no 1992. līdz 2012. gadam, par kurām ir zināma nodarījumu kategorija, un likumpārkāpējam piespriež federālās tiesas.4Šie dati ietver visus noziedzīgos imigrācijas nodarījumus, kas notiesāti saskaņā ar ASV soda noteikšanas pamatnostādnēm, taču neietver civilās imigrācijas maksājumus, kurus izskata ASV imigrācijas tiesas.5

Vairāk kriminālu sodāmību, mazāk brīvprātīgas atgriešanās

Nelikumīgi atkārtotas atgriešanās gadījumi federālajās tiesās ir daļa no plašākiem pastiprinātajiem ASV robežsardzes izpildes centieniem, kas sākti 2005. gadā.6Pirms šīm izmaiņām pie robežas aizturētajiem imigrantiem lielākoties bija atļauts brīvprātīgi atgriezties Meksikā bez jebkāda soda.7

Kopš 2005. gada robežsardze tomēr ir samazinājusi brīvprātīgo atgriešanos pieturētajiem imigrantiem, vienlaikus palielinot citu stratēģiju izmantošanu. Tie ietver kriminālu apsūdzību uz robežas aizturētajiem imigrantiem ar nelikumīgu atgriešanos un palielinātu paātrinātu pārvietošanos izmantošanu (kas neprasa tiesas pārbaudi). Un tiem imigrantiem, kuri tiek aizturēti uz robežas un aizvesti, robežsardze kā papildu stratēģiju ir izmantojusi attālo repatriāciju, izsūtītos imigrantus nosūtot uz pierobežas ostām daudzu jūdžu attālumā no vietas, kur viņi tika aizturēti, vai, Meksikas valstspiederīgo gadījumā, repatriāciju. imigranti Meksikas iekšienē (Rosenblum, 2013). Šīs stratēģijas ir paredzētas, lai pārtrauktu kontrabandas ciklu un atturētu aizturēto imigrantu no turpmākas nelegālas ieceļošanas mēģinājumiem ASV.

Bažas par pierobežu, 1973. – 2013Daudzi imigranti, kas pēdējos gados notiesāti federālajās tiesās par nelikumīgu atgriešanos, tika apstrādāti robežapsardzības programmā ar nosaukumu “Operation Streamline”. Šī programma tiek īstenota piecos robežapsardzes dienvidrietumu sektoros8kopā ar federālajām tiesām un advokātiem ļauj vienlaikus saukt pie atbildības līdz pat 40 neatļautiem imigrantiem, kas apsūdzēti par nelikumīgu atgriešanos. Tikai šī programma ir bijusi gandrīz puse (45%) no visām federālajām imigrācijas lietām kriminālvajāšanas dienvidrietumu pierobežas apgabalos laikā no 2005. līdz 2012. gadam (Rosenblum, 2013).

Robežu izpildes centieni ir pieauguši, pat ja samazinājās aizturēšanas gadījumu skaits pie ASV robežām. Laikā no 2005. līdz 2011. gadam robežu aizturēšanas gadījumu skaits samazinājās vairāk nekā uz pusi, no 1,2 miljoniem līdz 340 000.9

Lai gan kopš 2011. gada robežu bažas atkal ir sākušas pieaugt, sasniedzot 421 000 2013. gadā. Liela daļa nesenā pieauguma ir imigrantu, kas nav Meksikas, vidū (Passel, Cohn and Gonzalez-Barrera, 2013).

Federālā valdība kopš Obamas administrācijas sākuma gadā ir izsūtījusi gandrīz 400 000 neatļautu imigrantu. Arvien lielāku daļu izraidīto notiesāja par noziedzīgu nodarījumu, tostarp dažus no tiem, kas saistīti ar imigrācijas noziegumiem (Gonzalez-Barrera, 2014). Saskaņā ar Pew Research Center aplēsēm 2012. gadā ASV dzīvoja aptuveni 11,7 miljoni neatļautu imigrantu (Passel, Cohn and Gonzalez-Barrera, 2013). Lielākā daļa, apmēram trīs ceturtdaļas, ir no Latīņamerikas.

Pieaugums nelikumīgās atgriešanās lietās, mainot federālo lietu slodzi

Federālie spriedumi pēc pārkāpuma veida, 2012. gadsPieaugošais notiesājošo spriedumu skaits par nelikumīgu atgriešanos ir mainījis federālo likumpārkāpēju likumpārkāpumu sastāvu. 2012. gadā imigrācijas nodarījumi, no kuriem lielākā daļa ir nelikumīga atgriešanās, bija 30% likumpārkāpēju, salīdzinot ar 5% 1992. gadā.

Vienīgi nelikumīgas atkārtotas atgriešanās gadījumi bija 26% no notiesātajiem federālajiem likumpārkāpējiem, kas 2012. gadā bija tikai narkotiku likumpārkāpumi. Tas ir 13 reizes vairāk nekā 1992. gadā, kad likumpārkāpēji, kas notiesāti par nelikumīgu atgriešanos, veidoja tikai 2% no notiesātajiem likumpārkāpējiem. Šīs tendences atbilst iedzīvotāju skaita pieaugumam Federālā cietumu biroja sistēmā.

Šajā ziņojumā tiek pārbaudītas federālajās tiesās notiesāto likumpārkāpēju īpašības un tendences. Šī ziņojuma dati ir no Amerikas Savienoto Valstu Sodu komisijas Federālo kriminālsodu pārraudzības datu failiem par 1992. – 2012. Finanšu gadu. Šajos failos ir informācija par lēmumiem par notiesāšanu visās federālajās krimināllietās un A klases pārkāpumu lietās. Datu failos tiek iekļauti tikai tie gadījumi ar USSC apkopoto dokumentāciju.

Starp citiem ziņojuma atklājumiem:

Notiesājoši spriedumi federālajās tiesās

  • Starp 2012. gadā federālajās tiesās notiesātajiem neatļautajiem imigrantiem 68% tika notiesāti par “nelikumīgu ieceļošanu vai uzturēšanos Amerikas Savienotajās Valstīs”, 19% - par narkotiku pārkāpumiem, 7% - par citiem ar imigrāciju saistītiem likumpārkāpumiem un pārējie (6%) tika notiesāti par citiem noziegumiem.10
  • 2012. gadā 74% no visām nelikumīgajām atgriešanās lietām tika notiesātas tikai piecās no valsts 94 ASV apgabaltiesām. Visi pieci atradās gar ASV un Meksikas robežu: Teksasas dienvidu un rietumu rajoni, Arizonas apgabals, Ņūmeksikas rajons un Kalifornijas dienvidu apgabals.

Federālo likumpārkāpēju sodu demogrāfija

  • Hispanics veidoja 48% no notiesātajiem federālajiem likumpārkāpējiem 2012. gadā, kas ir vienīgā lielākā rasu / etniskā grupa. Baltkrievijas, kas nav Hispanic, veidoja 27% no federālajiem notiesātajiem likumpārkāpējiem, un melnādainie - 20%. Pārējie (4%) ir aziāti, vietējie amerikāņi un tie, kuru rase un etniskā piederība nav noteikta.
  • 2012. gadā 92% no nelikumīgiem atgriešanās likumpārkāpējiem bija Hispanic.

Ieslodzījuma vietu teikumi

  • Ārpus ASV federālajās tiesās notiesātie pilsoņi biežāk saņēma cietumsodu nekā ASV pilsoņi - 97% pret 86%.
  • Nelegāli imigranti pēc notiesāšanas bija nedaudz biežāk ieslodzīti nekā imigranti, kas likumīgi atradās ASV - 98% pret 91%.
  • Spānijas likumpārkāpēji, visticamāk, nav likumpārkāpēji, kas saņem cietumsodu 2012-97%, salīdzinot ar 87%.

Par šo ziņojumu

Šajā ziņojumā tiek aplūkotas notiesājošo tendenču tendences pēc pārkāpumu veida ASV federālajās tiesās. Dati šim ziņojumam ir no Amerikas Savienoto Valstu Sodu komisijas (USSC) Federālo kriminālsodu pārraudzības datiem par 1992. – 2012. Finanšu gadu. Iesniegtie atklājumi attiecas uz tiem notiesātajiem likumpārkāpējiem, kuriem ir zināma izmantotā soda noteikšanas vadlīnija. USSC dati ir galvenais informācijas avots par federālajās tiesās notiesāto likumpārkāpēju īpašībām. Ziņojumā nav sniegta tendenču pārbaude štatu vai vietējās tiesās vai ASV civilajās tiesās, piemēram, imigrācijas tiesās.

Šo ziņojumu rakstīja Maikls T. Gaisms, Purdue universitātes socioloģijas docents un Marks Hugo Lopess un Ana Gonzalez-Barrera no Pew pētījumu centra. Autori pateicas Alanam Marejam, Polam Teiloram, Klaudijai Dīnai, Maiklam Dimokam un Jensam Manuelam Krogstadam par komentāriem par iepriekšējiem ziņojuma projektiem. Anna Brown numurs pārbaudīja ziņojumu. Kerolīna Klibanofa bija kopiju redaktore. Atrodiet saistītos ziņojumus no Pew Research Center Hispanic Trends Project tiešsaistē vietnē pewresearch.org/Hispanic.

Piezīme par terminoloģiju

Šajā ziņojumā termini “Latino” un “Hispanic” tiek aizstāti.

Termini “neatļauts imigrants” un “imigrants bez dokumentiem” šajā ziņojumā tiek aizstāti, lai aprakstītu imigrantus, kuri ASV dzīvo nelegāli.

Ārpus ASV pilsoņi ir personas, kas ir likumīgi (pastāvīgi) ārvalstnieki, neatļauti imigranti vai personas bez ASV pilsonības, kuru imigrācijas statuss nav zināms.

ASV pilsoņi ir pilsoņi pēc dzimšanas vai ir naturalizēti pilsoņi.

Facebook   twitter